PODPORA ZAHRANIČNÍCH MOBILIT AKADEMIKŮ SE STUDENTY

Rozvoj internacionalizace je jednou z hlavních dlouhodobých priorit MENDELU. V rámci plnění strategických cílů Internacionalizace MENDELU jsou podporovány zahraniční cesty akademických pracovníků se studenty. Účelem podpory je zvyšování kvality vzdělávacího procesu bakalářských a magisterských studentů (získání praktických dovedností, které by nebylo možné nabýt v ČR), navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

Podporovány jsou cesty akademika s 5 - 10 studenty bakalářského nebo magisterského programu v délce 30 a více dnů. Doprovázející akademik může být vystřídán. Žádosti se mohou podávat ve vyhlášeném termínu do 17.9., příp. po dohodě i v průběhu roku.

Finanční podmínky a administrativa

Akademický pracovník
  • Zahraniční pracovní cesta je z pohledu akademického pracovníka administrována běžným způsobem.
  • Pobytové i cestovní náklady jsou hrazeny ze zdrojů OMVI.
Student
  • Studenti dostávají z OMVI na základě finanční smlouvy stipendijní podporu 15tis.Kč/měsíc, ze které si hradí pojištění (dle návrhu na vyslání), očkování, případná víza a další náklady. 
  • Na základě Dohoda student je studentovi hrazena zpáteční letenka.
  • Mobilita studentů je administrována stejně jako zahraniční stáž

Kontakt

Zahraniční oddělení rektorátu
katerina.brzokoupilova@mendelu.cz 
+ 420 545 135 150