Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami z programových zemí, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání, zkvalitnit jazykovou výuku, podpořit výměnu dobré praxe, rozvoj talentu a celoživotního vzdělávání.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise, který MENDELU získala na období 2014-2020.

ERASMUS ID kód Mendelovy univerzity je CZ BRNO02.

 

výukový pobyt      školení 

 

Zpět