Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami z programových zemí, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání, zkvalitnit jazykovou výuku, podpořit výměnu dobré praxe, rozvoj talentu a celoživotního vzdělávání.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise, který MENDELU získala na období 2014-2020.

ERASMUS ID kód Mendelovy univerzity je CZ BRNO02.

Vzhledem k současné situaci s nemocí covid 19 není možné uskutečnit mobility fyzicky, proto bychom rádi zaměstnance podpořili k virtuálním mobilitám. Administrativní proces je stejný jako u fyzické mobility, jen výuka/ školení probíhá online. Minimální počet hodin výuky/školení je 8 hodin za dobu mobility 2 – 5 dnů. Virtuální mobilitu je možné absolvovat formou výuky i školení.

Pro více informací prosím kontaktujte referentku pro mobility zaměstnanců Kamilu Hercovou, email kamila.hercova@mendelu.cz

 

výukový pobyt      školení 

 

Zpět