Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami z programových zemí, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání, zkvalitnit jazykovou výuku, podpořit výměnu dobré praxe, rozvoj talentu a celoživotního vzdělávání.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise, který Mendelu získala na období 2021–2027.

ERASMUS ID kód Mendelovy univerzity je CZ BRNO02.

Pro více informací prosím kontaktujte referentku pro mobility zaměstnanců Kamilu Hercovou, email kamila.hercova@mendelu.cz

 

výukový pobyt      školení 

 

Zpět