Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s mimoevropskými, tzv. partnerskými zeměmi. Akademičtí i administrativní pracovníci se mohou zapojit do mobilit v rámci projektů schválených v každoročních výzvách (aktuální projekty naleznete ZDE). Stejně jako Erasmus+ i Erasmus+ Kreditová mobilita je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Cílem programu je navázat nové nebo podpořit už existující vztahy a spolupráci mezi vysokými školami z partnerských zemí, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání, zkvalitnit jazykovou a odbornou výuku, podpořit výměnu dobré praxe a rozvoj talentu. 

MOŽNOSTI VÝUKY

1. Výukový pobyt 

   • Během výukového pobytu musí učitel absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty.
   • Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.
   • Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden (5 dnů), tj. 1,6 hodiny na den, v případě delších pobytů je pak potřeba vynásobit počet dní 1,6.

 

2. Školení 

Forma školení není předepsána, může se jednat o:

   • studijní návštěvu partnerského pracoviště
   • stínování pracovníka
   • odborný kurz atd.

Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení!

Rozsah školení musí odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení. 

PODMÍNKY VÝJEZDU

 • Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na MENDELU pracovní poměr.
 • Vyučující, vyjíždějící na výukový pobyt, musí mít na MENDELU pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník (výše úvazku nerozhoduje).
 • Zájemci o výukový pobyt nebo školení musí projít výběrovým řízením buď v rámci přípravy projektu nebo následně vyhlášeným výběrovým řízením.
 • Výběrové řízení je v kompetenci koordinátora projektu, který je zodpovědný za obsahovou část projektu.

FINANČNÍ PODPORA

 • Financovány jsou dny výuky nebo školení plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).
 • Vyjíždějící zaměstnanci obdrží nejvýše 180 EUR/1.-14. den pobytu a 126 EUR/15.-60. den pobytu; účastník obdrží finanční podporu ve výši skutečných cestovních náhrad doložených zpracovaným cestovním příkazem.
 • Konečná výše příspěvku je stanovena na základě Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Mobility (Potvrzení o výuce/školení), proto je důležité, aby souhlasila data v Účastnické smlouvě a v Potvrzení.
 • Zaměstnanec navíc obdrží příspěvek na cestovní náklady podle vzdálenostního pásma:
VZDÁLENOST  ČÁSTKA
100 - 499 Km 180 EUR 
500 - 1999 Km 275 EUR 
 2000 - 2999 Km 360 EUR 
 3000 - 3999 Km 530 EUR 
 4000 - 7999 Km 820 EUR 
 8000 Km a více  1500 EUR


 

PRŮBĚH MOBILITY POJIŠTĚNÍ

 

Kontakt: credit.mobility@mendelu.cz

Zpět