Uzavření účastnické smlouvy

 • účastnickou smlouvu student uzavře s referentem studijních pobytů Erasmus+ na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • student se musí k podpisu ÚS předem objednat
 • před podpisem ÚS student nahraje do Checklistu tyto dokumenty, všechny dokumenty musí být kompletní, tzn. se všemi požadovanými podpisy
  • Letter of acceptance
  • Learning agreement/OLA
  • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“
  • výsledek vstupního testu OLS
 • ÚS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané ÚS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu ÚS bude studentovi vyplaceno stipendium

šipka Vzor účastnické smlouvy (k prostudování předem)

         Erasmus+ Charta studenta

         Kvalifikační podmínky

 

Přidělení stipendia

 • stipendium student obdrží od své domácí vysokoškolské instituce nejpozději 1. den zahájení pobytu v zahraničí
 • stipendium bude převedeno na EURO účet studenta zadaný v UIS 

šipka Výše stipendia pro rok 2019/20

         Výše stipendia pro rok 2020/21

 

Zpět