Online Linguistic Support (OLS)

 

  • povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před a po mobilitě Erasmus+
  • jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu
  • pracovní jazyk student musí vyplnit v LA
  • online jazyková podpora:

 

   • umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti
   • platí pro mobility, jejichž hlavním pracovním jazykem je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, řečtina, polština, portugalština, čeština, dánština, švédština, bulharština, chorvatština, maďarština, rumunština, slovenština a finština
   • na základě výsledků jazykového testování může být účastníkovi mobility Erasmus+ přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu (i v místním jazyce)
   • student, který získá ve vstupním OLS testu úroveň <B1, získá automaticky licenci k jazykovému kurzu v pracovním jazyce
   • více informací na http://erasmusplusols.eu/ nebo v prezentaci z informační schůzky

 

Zpět