Aplikace Checklisty

 • slouží pro odevzdávání dokumentů ke studijnímu pobytu (některá pole jsou pouze zaškrtávací a slouží pro označení splnění povinnosti - např. bankovní spojení a shoda LA s ToR)
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si student nechá zadat pobyt do UIS na základě akceptačního dopisu)
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
   • před odjezdem
    • Letter of acceptance (v aplikaci schvaluje referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI)
    • Learning agreement / Online Learning Agreement (schvaluje fakulta)
    • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)
    • výsledek vstupního testu OLS (viz níže; schvaluje OMVI)
  po návratu
   • Confirmation of Erasmus+ study period (schvaluje OMVI)
   • Transcript of Records (schvaluje fakulta)
   • výsledek závěrečného testu OLS (schvaluje OMVI)
   • potvrzení o vyplnení formuláře EU Survey (schvaluje OMVI)
 • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení studijního pobytu, změn v LA apod. 
 • student do aplikace nahrává kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI nebo referent pro zahraniční záležitosti fakulty
 • student může s dokumentem pracovat, dokud není schválen

 

Zpět