Akceptační dopis (Letter of acceptance)

 

 • potvrzuje studentovo přijetí na zahraniční univerzitu
 • toto potvrzení může mít formu oficiálního dopisu nebo i e-mailu
 • pokud zahraniční univerzita studentovi nevystaví vlastní dopis, je možno použít formulář MENDELU (student jej zašle koordinátorovi na přijímající instituci k potvrzení)
 • akceptační dopis musí obsahovat jméno studenta, název přijímající organizace a období, na které je student přijat ke studiu (přesná data od - do; včetně orientačního týdne, uvítacích aktivit apod.)
 • pokud akceptační dopis neobsahuje přesná data pobytu, doloží student ještě harmonogram semestru
 • po obdržení Letter of acceptance student:
  • nechá zapsat pobyt do UIS referentem zahraničního oddělení své fakulty (předloží Letter of acceptance s daty pobytu; poté se v UIS zobrazí ikonka bankovního spojení a Checklisty)
  • zadá číslo EURO účtu do UIS (přes Portál studenta → Moje zahraniční studium)
   • je možno zadat EURový účet jakékoliv banky i banky zahraniční -  v tomto případě student hradí náklady za platbu stipendia do zahraničí a při podpisu ÚS podepíše Prohlášení majitele bankovního účtu (obdržíte při podpisu smlouvy)
   • pokud si student chce zřídit EURO účet u KB, a.s. (více informací najdete v prezentaci z informační schůzky), bude potřebovat tyto doklady:
  • vyřídí návrh na vyslání (UIS - eAgenda - Zahraniční cesty), na základě kterého pak řeší pojištění
 • na základě dat v Letter of Acceptance bude studentovi vystavena ÚS a vypočtena výše stipendia

šipka Akceptační dopis (formulář MENDELU)

         Návrh na vyslání - návod na vyplnění

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

         Výše stipendia pro rok 2019/20

         Výše stipendia pro rok 2020/21

Zpět