Studijní smlouva (Learning Agreement/Online Learning Agreement) 

 

 • studijní pobyt v zahraniční lze realizovat pouze na základě trojstranné studijní smlouvy (Learning Agreement), od akademického roku 2020/2021 používá MENDELU - tzv. Online Learning Agreement (dále OLA)
 • některé zahraniční univerzity prozatím na online verzi LA ještě nepřešli a můžou po vás vyžadovat i "klasickou" papírovou verzi - v tomto případě je nutné, jak vyplnit OLA, tak i papírovou verzi zaslanou zahraniční univerzitou, a nechat si schválit oba dokumenty
 • student je povinen v zahraničí získat minimálně 18 ECTS z odborných předmětů (tj. předměty, které jsou v souladu se studijním zaměřením studenta; může jít o předměty povinné, povinně-volitelné i volitelné); výjimkou jsou doktorandi, kteří pracují na disertaci (nebo dle požadavků fakulty)
 • LA/OLA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční studijní pobyt
 • LA/OLA se podepisuje v tomto pořadí: student, pověřená osoba na fakultě - podpis zprostředkovává zahraniční fakultní referent, koordinátor v zahraničí
 • podpisem LA/OLA pověřená osoba stvrzuje, že se studijním plánem studenta souhlasí a že předměty, které má student v LA zapsány a které na zahraniční instituci úspěšně absolvuje, mu budou po jeho návratu na MENDELU uznány 
 • informace o studijní nabídce student získá na webových stránkách zahraniční instituce
 • některé instituce zasílají studijní katalogy e-mailem přímo nominovaným studentům
 • vyřízení LA/OLA může trvat i několik měsíců (především v letním období), doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu (ideálně zaslat již s přihláškou)
 • LA musí být kompletní (tzn. potvrzený MENDELU i zahraniční institucí) před podpisem účastnické smlouvy

 

OLA lze vyplnit zde

 • detailní návod k vyplnění OLA naleznete ZDE 

 

Zpět