Nominace na zahraniční univerzitu 

 • seznam nominovaných studentů včetně jejich základních osobních údajů zasílá po vyhlášení výsledů VŘ na zahraniční univerzity referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
 • zasílání nominací na zahraniční univerzity probíhá dle harmonogramu
 • po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu (obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity), zasílání informací se řídí pravidly na dané zahraniční univerzitě - některé je posílají ihned, jiné až po celkovém ukončení nominací

 

Vyplnění a odeslání přihlášky (Application form)

 • součástí přihlášky na některých školách je i Learning Agreement (dále LA) či Online Learning Agreement (dále OLA); doporučujeme jej však rovnou zaslat i v případě, že není povinnou součástí; student tak předejde komplikacím způsobeným časovými prodlevami (více informací o dokumentu naleznete níže)
 • je třeba, aby student:
  • zjistil deadline a požadavky pro podání přihlášky na webových stránkách zahraniční univerzity, většinou tato data student obdrží spolu s dalšími informacemi od zahraniční univerzity
  • pokud daná instituce nemá svůj formulář pro přihlášku, lze využít formuláře MENDELU
  • přihláška může být i online (občas bývá v obou formách - „papírová“ i online)

  • v přihlášce je nutno uvést dobu pobytu - stačí uvést alespoň v rozmezí měsíců (tzn. např. září - leden; pobyt musí trvat nejméně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců)
  • pokud zahraniční instituce vyžaduje k přihlášce i tzv. Transcript of Records (dále ToR), jedná se o výpis předmětů absolvovaných na MENDELU, který student získá na svém studijním oddělení (univerzita může vyžadovat i další dokumenty)
  • potvrzení o úrovni jazykových znalostí (úroveň B2) studentovi nalezne ve svém úložišti v UIS po vykonání jazykového pžezkoušení - v případě problémů prosím kontaktujte Terezu Formáčkovou (tereza.formackova@mendelu.cz)
  • přihlášku s přílohami student zasílá na zahraniční instituci dle pokynů zahraniční univerzity
 • jakmile zahraniční instituce obdrží přihlášku, začíná občas velmi náročný administrativní proces studentova přijetí - zahraniční instituce by měla studenta kontaktovat a zaslat mu veškeré dostupné informace o studiu a dále by se studentem měla projednat organizační záležitosti spojené s pobytem; už nyní je nutné věnovat pozornost ubytování, jehož zařizování může trvat až několik týdnů

 

Zrušení pobytu 

 • nominace na studijní pobyt Erasmus+ je závazná
 • pokud je student nucen z vážných důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility v UIS (https://is.mendelu.cz/auth/kc/kc.pl?;formular=1;zalozka=novy;podzalozka=hledam_reseni), které je poté automaticky odesláno na OMVI i fakultu
 • zároveň má student povinnost zaslat omluvný e-mail zahraničnímu koordinátorovi do zahraničí (v kopii také referentovi studijních pobytů Erasmus+ na OMVI) s vysvětlením důvodu zrušení svého pobytu
 • odstoupení od nominace může mít vliv na budoucí možnost zařazení do programu

šipka 

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 Zpět