Nesplnění podmínek studijního pobytu

 

  • v případě, že student nezíská požadovaných 18 ECTS kreditů (minimální počet) z odborných předmětů, je povinen vrátit poměrnou část stipendia vy výši 1/30 stipendia za každý chybějící ECTS
  • pokud student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+, je povinen vrátit poměrnou nebo celou částku stipendia
  • pokud student nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplní povinný jazykový test před a po mobilitě a nevyplní závěrečnou zprávu (EU-Survey), je povinen vrátit celou část stipendia
  • výše vratky bude vždy upřesněna referentem studijních pobytů Erasmus+ na OMVI

šipka Kvalifikační podmínky

 

Zpět