Po návratu ze zahraničí

 • je student povinen dodat:
  • Confirmation of Erasmus+ Study Period (dále Confirmation)

   • je hlavním dokladem o uskutečnění studijního pobytu
   • doporučujeme nechat si Confirmation vystavit ještě před odjezdem ze zahraničí
   • Confirmation musí obsahovat přesná data pobytu (data udávají nárok na stipendium)
   • musí být potvrzené zahraničním koordinátorem ne dříve jak týden před ukončením pobytu
   • na OMVI rektorátu student dodává ORIGINÁL dokumentu - do 14 dnů od ukončení studijního pobytu
   • scan Confirmation student také nahraje do aplikace Checklisty v UIS
   • v případě, že je délka pobytu kratší či delší oproti době uvedené v ÚS, je nutné provést vyúčtování stipendia a objednat se k podpisu dodatku k ÚSreferenta studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
   • student může použít formulář MENDELU
  • Transcript of Records

   • nejpozději do 4 týdnů po ukončení pobytu 
   • ToR se musí shodovat s LA případně s provedenými změnami (tj. Changes; v názvech předmětů i v jejich kreditové hodnotě, eventuálně v kódech, pokud je zahraniční univerzita používá)
   • liší-li se TOR s LA, je nutné spolu s ním dodat Čestné prohlášení vysvětlující proč se neshoduje (např. zahraniční univerzita do něj neuvádí neúspěšně ukončené předměty)
   • student může použít formulář MENDELU
  • výsledek závěrečného jazykového testu OLS - do aplikace Checklisty (UIS)

 • studenti doktorského studia odevzdávají i hodnocení práce na pobytu dle požadavkú fakulty (toto hodnocení se do Checklistu nahrává k ToR)
 • student je dále povinen:
  • vyplnit Závěrečnou zprávu v UIS (Portál studenta → Moje zahraniční studium) do 30 kalendářních dnů po ukončení mobility - zpráva slouží zejména jako zdroj informací pro další studenty
  • vyplnit závěrečnou zprávu pro EU (EU-Survey) - výzvu k vyplnění student obdrží na e-mail
  • evidovat, zda všechny doklady byly dodány a jsou kompletní
 • student je povinen vrátit nevyčerpané stipendium, pokud:
  • student nedodržel délku pobytu uvedenou v ÚS
  • student nezískal minimálně 18 ECTS kreditů z odborných předmětů za semestr
  • student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+

šipka Confirmation of Erasmus+ Study Period (formulář MENDELU)

         Transcript of Records (formulář MENDELU)

         Kvalifikační podmínky

 

Zpět