Prodloužení studijního pobytu

 

 • je možné pouze po dohodě s vysílající a přijímající institucí
 • studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium
 • prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus+ zero-grant student):
  • student o něj může požádat kdykoli v průběhu pobytu prostřednictvím Žádosti o prodloužení studijního pobytu
  • student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody (např. neplacení školného na zahraniční instituci atd.)   
 • prodloužení pobytu o celý semestr s finanční podporou (možné pouze v ZS):
  • student o něj může požádat prostřednictvím žádosti do 30. října daného akademického roku
  • žádost nechá student potvrdit nejprve koordinátorem v zahraničí, poté zašle e-mailem na ZO své fakulty ke schválení
  • schválený dokument odešle ZO fakulty na OMVI rektorátu ke schválení z finančního hlediska
  • v případě dostatečného množství finančních prostředků referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI žádost schválí a informuje studenta, zahraničního koordinátora i ZO fakulty
  • změna celkové částky stipendia musí být uvedena v dodatku k ÚS, který je studentovi zaslán po dodání Transcript of records za předchozí semestr (nebo Čestného prohlášení o odstudování odborných předmětů ve výši 18 ECTS kreditů) a LA na další semestr
 • prodloužení pobytu s finanční podporou (kratší než semestr):
  • je možné pouze z akademických důvodů (např. delší zkouškové období, než se původně předpokládalo apod.)
  • student je povinen kontaktovat referenta studijních pobytů Erasmus+ na OMVI s žádostí o tuto formu prodloužení nejpozději měsíc před plánovaným koncem pobytu
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně

šipka Žádosti o prodloužení studijního pobytu

         Čestné prohlášení o odstudování odborných předmětů

         Learning agreement (MENDELU formulář)

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 

Zpět