Změny studijní smlouvy (Changes to original Learning agreement)

 

  • LA/OLA je v případě nutnosti možné po příjezdu do zahraničí změnit
  • student sepíše nový studijní plán tzv. Changes to original Learning Agreement (dále Changes = During the Mobility Part of LA; opět s ohledem na studijní zaměření svého oboru, případné konzultaci s fakultním koordinátorem a podmínky získání 18 ECTS kreditů z odborných předmětů za semestr)
  • pomocníky k vyplnění Changes a požadavky jednotlivých fakult najdete na fakultních webových stránkách
  • změny ve studijní smlouvě student podepíše, nechá schválit nejdříve zahraničním oddělení své fakulty, poté zahraničním koordinátorem
  • Changes je student povinen nahrát do 30 dnů po zahájení semestru na dané zahraniční instituci do Checklistu v UIS - pokud ve svém Checklistu nemá kolonku pro nahrání změn LA je třeba přidat novou studijní událost (ve spodní části Checklistu - nová studijní událost - Změna smlouvy o studiu)
  • vzory vyplněných Changes najdete v prezentaci z informační schůzky

šipka Changes to original Learning Agreement (formulář MENDELU)

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

Zpět