Smlouva pro praktické stáže

(Traineeship Agreement, dále též TA)

  • Praktickou stáž v zahraniční lze realizovat pouze na základě uzavřené trojstranné smlouvy pro praktické stáže (Traineeship Agreement) s vyplněnými veškerými údaji, a to včetně podpisů zodpovědných osob.
  • TA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční praktickou stáž, v případě absolventské stáže ještě před ukončením studia.
  • Podpisem TA pověřená osoba stvrzuje, že s plánem stáže studenta souhlasí a že obsahová stránka stáže odpovídá jeho studijnímu zaměření. Dále stvrzuje, že mu bude stáže po návratu uznána, a udává jakým způsobem.
  • Student je povinen použít formulář MENDELU zveřejněný níže.
  • Vyřízení TA může trvat i několik měsíců, doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu.
  • Student SÁM zašle svůj TA k potvrzení v zahraniční organizaci.
  • Všemi stranami potvrzený TA, student předkládá při podpisu Účastnické smlouvy (dále též ÚS).

 

Traineeship Agreement

Traineeship Agreement - vyplněný VZOR

Zpět