Uznávání kreditů za absolvovanou stáž v zahraničí

  • Podle Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ je povinností studenta dodat odpovědné osobě univerzitní součásti žádost o uznání výsledků praktické stáže.
  • Tuto povinnost musí student splnit do 7 dnů od ukončení stáže.
  • Uznávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult.
  • O procesu uznávání kreditů se informujte u zahraničního referenta vaší fakulty a na svém studijním oddělení. 

Zpět