Postup po návratu

Povinnosti studenta po návratu ze stáže

 1. Do 14 dnů od ukončení praktické stáže dodat Traineeship Certificatena zahraniční oddělení fakulty (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve jak týden před ukončením stáže).
  V případě, že se délka stáže liší o více jak 5 dní oproti délce stáže původně uvedené v Účastnické smlouvě, je nutné se objednat k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě (Tereza Formáčková, tereza.formackova@mendelu.cz,  tel. 545 135 185).
 2. Nahrát veškeré dokumenty do Checklistů do 30 dnů od ukončení praktické stáže.
 3. Vyplnit Závěrečnou zprávu v UISu a v evropské databázi (EU Survey) do 30 kalendářních dnů po obdržení přístupových údajů.
 4. Vrátit nevyčerpanou finanční podporu, pokud:
  1. Student nedodržel délku pobytu uvedenou v Účastnické dohodě.
  2. Student nesplnil Traineeship Agreement.
  3. Student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+.

 

Zpět