Zkrácení praktické stáže

  • Je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je-li zkrácení delší jak 5 dní oproti údajům uvedeným v Účastnické smlouvě, je řešeno Dodatkem k Účastnické smlouvě a případným poměrným zkrácením stipendia. 
  • Vždy je však třeba dodržet minimální délku stáže 2 měsíce.

 

  • Pokud student nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit stipendium celé! (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu "vyšší moci").

 

Zpět