Prodloužení stáže

 • Je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací.
 • Studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené délky praktické stáže, financování prodloužené délky stáže závisí na souhlasu OMVI.
 • Žádost o prodloužení stáže, potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce musí být doručena na OMVI nejpozději doručena 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou.

Postup:

 1. V průběhu pobytu stážista vyplní Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Erasmus+ Placement Period).
 2. Stážista nechá žádost potvrdit nejprve v přijímající organizaci, kde vykonává stáž. 
 3. Následně stážista zašle e-mailem nebo poštou potvrzenou žádost zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení.
 4. V případě schválení fakultou, přepošle fakultní referent pro zahraniční záležitosti žádost na Rektorát (OMVI) a informuje studenta o nutnosti upravit Návrh na vyslání. 
 5. Student si pak v součinnosti s fakultou upraví Návrh na vyslání, zajistí doplacení cestovního pojištění a zajistí doručení potvrzení o zaplacení doplatku na OMVI.
 6. Následně OMVI zašle e-mailem studentovi scan schválené žádosti.
 7. Studentovi je e-mailem zaslán Dodatek k Účastnické smlouvě, který je třeba podepsat a zaslat zpět na OMVI.
 8. Po podepsání dodatku je následně studentovi doplaceno stipendium.

 

Zpět