PODPORA ZAHRANIČNÍCH MOBILIT AKADEMIKŮ SE STUDENTY

Rozvoj internacionalizace je jednou z hlavních dlouhodobých priorit MENDELU. V rámci plnění strategických cílů Internacionalizace MENDELU jsou podporovány zahraniční cesty akademických pracovníků se studenty. Účelem podpory je zvyšování kvality vzdělávacího procesu bakalářských a magisterských studentů (získání praktických dovedností, které by nebylo možné nabýt v ČR), navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí. 

Základní podmínky

  • Podporovány jsou cesty alespoň 5 bakalářských nebo magisterských studentů v doprovodu akademika na 30 a více dnů (doprovázející akademik může být vystřídán).
  • Výjezd není určen pro doktorandy. Pokud se chtějí k výjezdu přidat, musí vypracovat individuální projekt a postupovat jako u individuální dlouhodobé stáže doktorandů.
  • Žádosti se mohou podávat v průběhu roku a jsou vždy vázány na výjezd plánovaný akademikem na fakultě. 
  • Studenti dostávají z OMVI na základě finanční smlouvy stipendijní podporu ve výši 20 tis.Kč/měsíc na úhradu pobytových nákladů, pojištění (dle návrhu na vyslání), očkování, víza apod. Na základě Dohody student jsou hrazeny zpáteční letenky do země výkonu stáže.
  • Doprovázejícímu akademikovi jsou hrazeny ze zdrojů OMVI pobytové i cestovní náklady.

Administrace

Mobilita studentů je administrována stejně jako praktická stáž.

Dokumenty

Kontakt

Zahraniční oddělení rektorátu
bilateral-outgoing@mendelu.cz 
+ 420 545 135 150

Kontakty na fakulty