PODPORA ZAHRANIČNÍCH MOBILIT AKADEMIKŮ SE STUDENTY

Rozvoj internacionalizace je jednou z hlavních dlouhodobých priorit MENDELU. V rámci plnění strategických cílů Internacionalizace MENDELU jsou podporovány zahraniční cesty akademických pracovníků se studenty. Účelem podpory je zvyšování kvality vzdělávacího procesu bakalářských a magisterských studentů (získání praktických dovedností, které by nebylo možné nabýt v ČR), navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

Základní podmínky

  • Podporovány jsou cesty alespoň 5 bakalářských nebo magisterských studentů v doprovodu akademika na 30 a více dnů (doprovázející akademik může být vystřídán).
  • Žádosti se mohou podávat ve vyhlášeném termínu do 17.9., příp. po dohodě i v průběhu roku.
  • Studenti dostávají z OMVI na základě finanční smlouvy stipendijní podporu 15tis.Kč/měsíc, ze které si hradí pojištění (dle návrhu na vyslání), očkování, případná víza a další náklady. Studentům jsou na základě Dohody student hrazeny zpáteční letenky do země výkonu stáže.
  • Doprovázejícímu akademikovi jsou hrazeny ze zdrojů OMVI pobytové i cestovní náklady.

Administrace

Mobilita studentů je administrována stejně jako zahraniční stáž.

Dokumenty

Kontakt

Zahraniční oddělení rektorátu
bilateral-outgoing@mendelu.cz 
+ 420 545 135 150

Kontakty na fakulty