Stipendia MENDELU

1) Dlouhodobé stáže studentů doktorských studijních programů

Podpora mezinárodní mobility doktorských studentů, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a vědecko-výzkumných kompetencí doktorandů.

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3.

https://www.omvi.mendelu.cz/studenti-mendelu/bilateralky-new/29501- 

2) Bilaterální mobility individuální - studium

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí.

https://www.omvi.mendelu.cz/studenti-mendelu/bilateralky-new/28263-bilateralni-mobility 

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.1.

3) Bilaterální mobility individuální - stáž

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Výjezd není podmíněn existencí bilaterální smlouvy mezi MENDELU a zahraniční institucí. 

https://www.omvi.mendelu.cz/studenti-mendelu/bilateralky-new/29487-bilateralni-mobility-prakticka-staz 

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3.  

4) Mobility studentů s akademickými pracovníky

Účelem podpory je zvyšování kvality vzdělávacího procesu bakalářských a magisterských studentů, získání praktických dovedností, které by nebylo možné nabýt v ČR, navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

https://www.omvi.mendelu.cz/studenti-mendelu/bilateralky-new/31624-vyjezd-s-akademikem 

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3.   

Nabídka dalších stipendií

 

1) DZS  (Dům zahraniční spolupráce)

Česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání, která administruje za Českou republiku dva velké evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a další menší programy jako AIA, AKTION, Barrande Fellowship program, CEEPUS nebo Fondy EHP. Je aktivní také v celé řadě mezinárodních sítí (eTwinning, Euroguidance, Eurydice, Eurodesk, EPALE) a vede iniciativu Study in the Czech Republic, která propaguje studium v ČR u zahraničních studentů.

2) Aktion

Cílem programu je rozvoj vzdělávání a  výzkumu na  vysokých školách, podpora spolupráce a  porozumění mezi Českou republikou a  Rakouskem  prostřednictvím projektů spolupráce, stipendijních pobytů pro studenty vysokých škol, výzkumných pobytů pro  akademické pracovníky a účasti na letních školách.

3) DAAD

DAAD je sdružení německých vysokých škol se sídlem v Bonnu a v Berlíně. V 15 zemích světa je zastoupeno pobočkami. Na více než 50 místech na všech kontinentech DAAD reprezentují Informační centra a Information Points. V České republice DAAD působí od roku 1963.

4) AIA

Akademická informační agentura (AIA) informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních bilaterálních smluv.

5) Kvóty MŠMT 

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro studenty v rámci mezivládních dohod. Díky těmto bilaterálním dohodám, které má Česká republika uzavřené s partnerskými zeměmi, mohou v současnosti studenti vyjet na zahraniční pobyt na zahraniční univerzity. Přehled kvót a výběrových řízeních na zahraniční mobility najdete na stránkách AIA DZS.

6) Study a Master's in Europe" scholarship

The scholarship is open to students from any country who are planning to study a Master's degree in Europe in the autumn 2021. The degree program must be studied either within Europe or online via distance learning from a European institute.

 

Zpět