Bilaterální mobility (mimo EU)

Bilaterální smlouvy umožňují studentům výjezdy mimo EU téměř do všech koutů světa. V zásadě podporují 4 typy mobilit: studijní pobyt, studijní stáž, letní školu nebo workshop a účast na konferenci. Délka mobility se liší podle typu programu. Může se jednat např. o účast na letní škole v délce 1 týdne, ale i o studijní pobyt v délce až 12 měsíců. Podle toho se také odvíjí výše stipendia. Každý student si může vybrat dle svého zaměření a zájmu. Pro výběr konkrétní možnosti klikněte níže:

 Bc. a Mgr. student

STUDIJNÍ POBYT PRAKTICKÁ STÁŽ

LETNÍ ŠKOLA VÝJEZD S AKADEMIKEM

 

Ph.D. student

KRÁTKODOBÁ STÁŽDLOUHODOBÁ STÁŽ

 

Výsledky aktuálního výběrového řízení budou zaslány ve středu 8.3.2023 přímo studentům na e-mail.

 

Zpět