Často kladené dotazy

 


Před odjezdem do zahraničí

 

Musí student využívat formuláře MENDELU?

Nemusí, Formuláře MENDELU jsou studentovi na webových stránkách k dispozici, pokud zahraniční univerzita nevydává své dokumenty.

 

Může si student zřídit pojištění u jiné pojišťovny, než vyžaduje MENDELU?

Ano. Musí však jít o pojištění se srovnatelným nebo vyšším krytím, než je pojištění požadované MENDELU. V takovém případě student zpracuje tabulku, ve které srovná výši pojistného plnění. Tuto tabulku předloží referentovi studijních pobytů Erasmus+ na OMVI k posouzení. Pokud bude pojištění studentovi schváleno, může si jej zřídit.

 

Lze vyřídit úhradu pojištění na pokladně MENDELU a podpis ÚS v jeden den?

Ano. Je však důležité vzít v potaz, že k vyřízení pojištění je třeba potvrzený  návrh na vyslání. Je tedy dobré si předem ověřit, zda jak zahraniční fakultní referent, tak i zodpovědná osoba na fakultě budou ten den v kanceláři, zejména pak v letním období. Dále je vhodné ověřit i otevírací dobu na pokladně MENDELU.

 

Může student v rámci OLS získat přístup k více jazykovým kurzům?

Bohužel ne. Každý student může obdržet pouze jednu licenci k OLS kurzu a to v pracovním nebo místním jazyce.

 

Student potřebuje potvrzení o Erasmus+ grantu. Kde ho může získat?

Toto potvrzení vystavuje referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI.

Nahoru Zpět na obsah 


Během pobytu v zahraničí

 

Může student v zahraničí studovat předměty, které nemá zapsané v LA?

Nemůže. Všechny studované předměty musí být schválené zodpovědnou osobou na fakultě. V minulosti jsme se setkali s případy, kdy se student se zahraničním koordinátorem dohodl, že bude předměty studovat neoficiálně. Tyto předměty pak nejsou zapsány v LA a nejsou tedy fakultou schváleny. Po ukončení mobility se však předměty objevily ve výpisu studijních výsledků ze studentova pobytu, i když se s koordinátorem dohodl, že tyto předměty v dokumentu figurovat nebudou. Toto je zásadní problém, protože LA (vč. případných změn) a ToR se musí shodovat. Mnohé univerzity mají následně s odstraněním těchto předmětů z ToR potíže, protože ToR generují z informačního systému. Univerzity ani nemohou schvalovat jiné formuláře (např. ToR na formuláři MENDELU), které se liší od údajů uvedených v IS, protože jde o oficiální dokument, který pak bude součástí studentova dodatku k diplomu. Pro fakultu je naopak problém po ukončení pobytu schválit nový LA / Changes of LA a to zejména v případě, nejsou-li předměty v souladu se studentovým studijním zaměřením. Student se tímto jednáním tedy dostává do neřešitelné situace, i když se zpočátku mohlo jednat o snahu udělat na pobytu něco navíc, a vystavuje se nebezpečí, že dokumenty z jeho pobytu nebudou v pořádku. V takovémto případě studentovi hrozí vratka až do výše celého stipendia. Takto odstudované předměty ani nemohou být fakultou uznány. Tento postup tedy nedoporučujeme. 

 

Kam má student v Checklistu vložit Changes of LA?

Pro vložení Changes of LA do Checklistu je třeba přidat patřičnou kolonku. To se provádí v Událostech, kde se zvolí možnost Změna smlouvy o studiu a potvrdí tlačítkem Přidat (viz obrázek níže).

 

Nahoru Zpět na obsah 


Po návratu ze zahraničí

 

Musí student odevzdat originální Confirmation osobně?

Nemusí. Dokument lze zaslat referentovi studijních pobytů Erasmus+ na OMVI poštou. Za doručení Confirmation v termínu však zodpovídá student. Student musí přijít osobně pouze, pokud je třeba podepsat dodatek k ÚS z důvodu změny délky pobytu oproti původní ÚS.

 

Co se stane, když student neodstuduje některé předměty, které má zapsané v LA, ale získá požadované minimum 18 ECTS kreditů z odborných předmětů?

V takovém případě student nevrací poměrnou část stipendia. Je ale vhodné aby se i tyto předměty objevily ve výsledném výpisu studijních výsledků ze studentova pobytu (se známkou F), aby byla dodržena podmínka shody LA a ToR. Pokud zahraniční univerzita tyto předměty do ToR nezahrnuje, je třeba se obrátit na příslušného zahraničního fakultního referenta a dohodnout se na nejlepším řešení.

 

Jaká bude výše vratky stipendia, pokud student v zahraničí nezíská povinné minimum 18 ECTS kreditů z odborných předmětů?

Výše vratky je počítána jako 1/30 z přidělenéhos stipendia za každý chybějící ECTS.

Př.: Student obdržel na svůj studijní pobyt stipendium ve výši 2500 EUR a v zahraničí získal pouze 15 ECTS kreditů z odborných předmětů. Do povinného minima mu tedy chybí získat 3 ECTS kredity. Výše vratky poměrné části stipendia bude tedy 2500 : 30 x 3 = 250 EUR. 

 

Má student vyplnit závěrečné zprávy, pokud ještě nemá uznané předměty odstudované v zahraničí a nemůže tedy ve zprávách odpovědět na otázky týkající se jejich uznání?

Závěrečné zprávy je možné rozpracovat a na otázky spojené s uznáním může student odpovědět později, nebo je také možné počkat, až bude proces uznávání předmětů uzavřen.

Nahoru Zpět na obsah


Na koho se na MENDELU obrátit

 

Výběrové řízení

Veškeré informace k výběrovému řízení naleznete zde.

CoKdo
termín VŘ referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
výběr zahraniční univerzity zahraničního fakultního referenta
přihláška do VŘ fakulta
jazyková zkouška OMVI
výsledky VŘ fakulta

 

Před odjezdem do zahraničí

Veškeré informace naleznete zde.

CoKdo
nominace OMVI
přihláška na zahraniční univerzitu dle požadavků zahraniční univerzity
potvrzení o jazyce OMVI
zadání pobytu do UIS fakulta
návrh na vyslání fakulta
LA/OLA fakulta
OLS OMVI
ÚS OMVI
finance OMVI
zrušení pobytu fakulta

 

Během pobytu v zahraničí

Veškeré informace naleznete zde.

CoKdo
Changes fakulta
prodloužení pobytu dle formy prodloužení

 

Po návratu ze zahraničí

Veškeré informace naleznete zde.

CoKdo
Confirmation OMVI
ToR fakulta
EU-Survey OMVI
uznání předmětů fakulta

 

Nahoru Zpět na obsah