Praktická stáž Erasmus+

 

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise, který MENDELU získala na období 2014-2020.

ERASMUS ID kód Mendelovy univerzity v Brně: CZ BRNO02

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Erasmus policy statement

Nový program Erasmus+ slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport: LLP/Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, program "Mládež v akci", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi. Program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

  1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Podrobné informace o všech aktivitách i podmínkách, které nový program nabízí, lze získat na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, v češtině na: http://www.naerasmusplus.cz/

 

Praktické a absolventské stáže