Nabídka stipendií pro studenty MENDELU

 

1) Chceš vycestovat na letní školu či workshop? Je zde stipendium na podporu krátkodobých mobilit pro Bc. a Mgr. studenty

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3. 

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/30983-letni-skoly

 

2) Konferenční stipendium

Podpora krátkodobých Ph.D. zahraničních výjezdů v rámci EU na konference a vědecká sympozia, resp. zvyšování kvality vzdělávacího procesu, zlepšení kvality vědeckých výsledků doktorských studentů, navázání doktorandů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3.

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/bilateralni-dohody/29501-staze-pro-doktorandy

 

3) Dlouhodobé stáže studentů doktorských studijních programů 

Podpora mezinárodní mobility doktorských studentů, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a vědecko-výzkumných kompetencí doktorandů.

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3.2020

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/bilateralni-dohody/29501-staze-pro-doktorandy

 

4) Bilaterální mobility individuální - studium

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí.

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.1. 

 

5) Bilaterální mobility individuální - stáž 

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Výjezd není podmíněn existencí bilaterální smlouvy mezi MENDELU a zahraniční institucí. 

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/29487-bilateralni-dohody

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3. 

 

6) Mobility studentů s akademickými pracovníky

Účelem podpory je zvyšování kvality vzdělávacího procesu bakalářských a magisterských studentů, získání praktických dovedností, které by nebylo možné nabýt v ČR, navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

http://www.omvi.mendelu.cz//vyukovy-pobyt/31624-vyjezd-s-akademikem

Sběr žádostí probíhá 1.1. - 31.3.