Týdenní intenzivní přípravný jazykový kurz

Jazyková zkouška v rámci 1. kola VŘ na studijní pobyty a 3. kolo VŘ na praktické stáže Erasmus+

 

Vážené studentky a studenti,

zorganizovali jsme pro pro vás přípravný jazykový kurz z angličtiny a němčiny v rozsahu 20 vyučovacích hodin, který by vám měl pomoci dobře se připravit na jazykový test v rámci vaší jazykové zkoušky na Erasmus+. Vyučují zkušení lektoři brněnské jazykové školy, výuka je interaktivní s důrazem na gramatickou správnost a základní konverzaci. Cena kurzu je 500 Kč.

Kurz angličtiny se koná 12.-15. února 2018 08:30-13:30 (08:30-10:00, 10:15-11:45, 12:00-12:45). Vyučující: Mgr. Jana Chocholatá.

Kurz němčiny se koná 12.-16. února 2018 14:00-17:15 (14:00-15:30, 15:45-17:15). Vyučující: Mgr. Pavel Ampapa.

Místo konání kurzu bude přihlášeným studentům upřesněno hromadným e-mailem. Kurz bude otevřen pouze v případě naplnění kapacity.

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (ke stažení níže) a zašlete na marketa.tomanova@mendelu.cz nejpozději do pondělí 05. února 2018 do 12:00. Kurzovné je nutné uhradit osobně Markétě Tomanové na Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace rektorátu do 08. února 2018 v úředních hodinách.

šipka Přihláška

 

Veškeré informace o termínu a průběhu VŘ najdete na našich vebových stránkách: www.omvi.mendelu.cz.

Zpět na obsah