FAQ

Uchazeči o studium

 • Budou posunuty termíny přijímacích zkoušek?
  Prozatím platí původní termíny, o posunu termínů budeme jednat 16. 3., případné změny následně zveřejníme. Naším cílem je řádné zahájení studia.
 • Mohu přijít na studijní oddělení?
  Veškeré dotazy vyřizujeme pouze e-mailem a telefonicky, nelze přijít osobně.
 • Má mi být uděleno dlouhodobé vízum, ale v současné době se nemohu dostavit na zastupitelský úřad ČR v zahraničí, jak mám postupovat?
  Dlouhodobé vízum si vyzvednete u zastupitelského úřadu až po ukončení nouzového stavu a otevření hranic.

Studenti

 • Do kdy bude opatření trvat?
  Termín ukončení preventivních opatření není znám, dle aktuální situace budeme informovat.
 • Mění se termín odevzdání kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových, disertačních)?
  Prozatím platí termíny dle plánu. Naším cílem je zabezpečit řádné ukončení studia. O případných změnách budeme informovat.
 • Knihovna je zavřená, jaké jsou možnosti využití knihovny a zdrojů pro psaní kvalifikačních prací?
  Pro studenty 3 a 5. ročníků je možná individuální domluva s knihovnou. Kromě toho můžete využívat elektronické zdroje. Podrobnosti najdete zde.
 • Co dělat když mi končí pobytové oprávnění v době stavu nouze a po jeho skončení už nehodlám v ČR pobývat?
  Všichni cizinci (tedy i studenti), kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území České republiky legálně, mohou dále setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti. Nouzový stav na celém území České republiky je vyhlášen od 12. března 2020 od 14:00 hodin na dobu 30 dnů. 
 • Co dělat když mi končí pobytové oprávnění v době stavu nouze a po jeho skončení chci setrvat v ČR?

  Doporučujeme podat žádost o vydání či prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení dlouhodobého víza již v průběhu nouzového stavu, tedy co nejdříve. Žádost je nutné doručit na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra poštou s veškerými náležitostmi a s uhrazeným poplatkem (kolkem). Kontakty na pracoviště: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx . Všechna uvedená opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu. 

 • Když přijedu ze zahraničního studijního pobytu předčasně, co to pro mě znamená?

  Po návratu se budete moci zapojit do výuky (v tuto chvíli distanční) a studium na zahraniční univerzitě budete moci dokončit distančně.

 • Kde mohu najít další/aktuální informace týkající se mého pobytu coby cizince v ČR v době mimořádných opatření?
  Informace najdete na: https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx , příp. na emailové adrese: pobyty@mvcr.cz.
 • Jak je to teď s cestováním? Můžu se vrátit do ČR?
  Ano, návrat občanů ČR do vlasti a osobám s patřičným pobytovým oprávněním bude umožněn. Stran návratu kontaktuje příslušnou ambasádu nebo konzulát. V případě, že se vám to nepodaří, volejte hotlinku: +420224182605. Ministerstvo vypraví do ciziny speciální autobusy, které dopraví občany a osoby s trvalým pobytem zpět do ČR po uzavření hranic. Více informací najdete zde (https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART). Průběžně aktualizované výjimky najdete na stránkách MV (https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx)
 • Jak se dostanu k aktuálním informacím v průběhu pobytu v zahraničí?
  Doporučujeme se zaregistrovat do DROZD - Dobrovolné registrace občanů České republiky (https://drozd.mzv.cz/)
 • Je možné, aby mě někdo vyzvedl na letišti v zahraničí?
  Ano, nastaly výjimky pro rodinné příslušníky vyzvedávající studenty na letištích v okolních zemích. Za tímto účelem by tedy mělo být možné překročit hranice s kopií palubní vstupenky. Více informací najdete v tiskové zprávě MZV (https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_03_14_mzv_vypravi_autobusy_pro_cechy_kteri.html).
 • Musím vrátit celé stipendium, když mobilitu v zahraničí předčasně ukončím?
  Na všechny případy zrušení vašeho pobytu lze využít vyšší moc - není nutnost vracet celé stipendium, lze proplatit nutné náklady spojené s návratem - prosím o uschování dokladů. V případě přerušení vašeho pobytu (vrácení se na čas domů a následného návratu do zahraničí) vám za dny přerušení nenáleží stipendium (podle dosud platných pokynů), počítejte též s alternativou, že při uzavření hranic vám nebude umožněno vycestovat.
 • Jak to bude s kredity, které jsem měl přivézt? Zvládnu dostudovat?

  Studentům všech fakult bude umožněn opožděný zápis předmětů a studium tohoto semestru na MENDELU - konkrétní informace obdržíte během následujících dnů přímo od fakulty. Pokud zahraniční univerzita umožní studium jejich předmětů distančně, lze dokončit předměty zapsané tam.

 • Vztahuje se na současnou situaci cestovní pojištění MENDELU?

  Pandemie je uvedena v obecných pojistných podmínkách, které jsou přílohou smlouvy, jako událost vylučující pojistné plnění. Nicméně, studenti a zaměstnanci, co se rozhodnou zůstat v rizikových zemí (i přes varování MZV), a kteří tam vyjeli před vyhlášením pandemie, jsou nadále pojištěni a pojišťovna uhradí léčebné výlohy/převoz ostatků apod.; Pojišťovna varuje, že asistenční služby se v těchto zemích limitně blíží nule (nanejvýš je možný kontakt po telefonu). Pojišťovna nebude proplácet storna letenek/ubytování apod. z důvodu uzavření hranic (našich nebo země, do které se mělo letět); v případě letenek zakoupených před vyhlášením pandemie bude záležet na posouzení likvidátorem (šance jsou spíše malé); doporučuje se obrátit na ubytovatele či leteckou společnost (měli by umožnit přebookování). Problematiku likvidace pojistek je třeba řešit přímo s pojišťovnou.V případě ochoření Covid-19 (nejen) se neprodleně hlaste asistenční službě ERV. V případě potřeby se prosím kdykoliv můžete obrátit přímo na asistenční službu +420 221 860 606 a ne na pracovníky OMVI.

Otázky a odpovědi vztahující se k pobytu všech cizinců, včetně studentů, na území České republiky.

Modelové příklady otázek byly vypracovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy společně s Ministerstvem vnitra ČR.