Zajímá nás, jak hodnotíte činnost našeho pracoviště. Chcete-li vyjádřit svůj názor nebo navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník

Hodnocení kvality činnosti OMVI - zaměstnanciHodnocení kvality činnosti OMVI - studenti

 

Naším cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce MENDELU s institucemi a lidmi po celém světě, ale i podpora internacionalizace zevnitř:

 • Přijímání zahraničních delegací na MENDELU a organizační zajištění celouniverzitních návštěv
 • Organizace cest vedení univerzity do zahraničí
 • Uzavírání mezinárodních smluv o spolupráci, jejich centrální archivace a správa
 • Pojištění zaměstnanců MENDELU během pracovních cest do zahraničí
 • Komunikace s ministerstvy a zastupitelskými úřady ohledně zahraniční a vízové agendy
 • Propagace univerzity směrem do zahraničí (informační materiály, předměty, účast na veletrzích,inzerce na internetu, webináře, apod.)
 • Péče o zahraniční studenty během pobytu na MENDELU (imatrikulace v angličtině, integračně-adaptační kurzy, uvítací týden, společenské akce, apod.)
 • Vedení Mezinárodního studentského klubu (ISC MENDELU)
 • Spolupráce s agenty a agenturami při získávání studentů ze zahraničí
 • Koordinace aktivit programu ERASMUS+: interinstitucionální smlouvy, studentské mobility na studijní pobyty i stáže, absolventské stáže, zaměstnanecké mobility, přijíždějící studenti, kreditová mobilita s partnerskými zeměmi
 • Projekty Institucionálního plánu v ose internacionalizace  - aktuálně 3.2 a 3.3 – zaměstnanecké mobility v mimoevropských zemích, hostující odborníci z mimoevropských zemí, studenti MENDELU na studijním pobytu či stáži v mimoevropských zemích
 • Mobility programu CEEPUS