Výběrové řízení 13.12.2021-26.1.2022

3. 12. 2021 -

Výběrové řízení Erasmus+, Bilaterální dohody, Erasmus+ kreditová mobilita

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení pro rok 2022 na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+, v rámci Bilaterálních dohod a v rámci Erasmus+ kreditové mobility.

 

Nyní je možné se hlásit na následující výjezdy:

Program ERASMUS+

  • Studijní pobyty na zimní i letní semestr akademického roku 2022/23, Evropa, délka 1 semestr, min. 2 měsíce, stipendium na pobytové náklady
  • Praktické stáže - Evropa, délka 2 – 12 měsíců, stipendium na pobytové náklady*
  • Absolventské stáže – Evropa, přihlášku je nutné podat ještě v době studia, možnost vyjet je do 12 měsíců od ukončení studia, délka 2 – 12 měsíců, stipendium na pobytové náklady po dobu prvních 2 měsíců*
  • Krátkodobé stáže doktorských studentů – Evropa, 5 – 30 dní, stipendium na pobytové náklady *

* na všechny typy praktických stáží je též možno se hlásit i mimo vyhlášené výběrové řízení, kdykoliv během semestru

 

BILATERÁLNÍ DOHODY

Bc. a Mgr. studenti:

  • Studijní pobyt nebo praktická stáž - mimo Evropu, 1 - 12 měsíců, stipendium kryje pobytové náklady a cestu
  • Letní škola - Evropa, výjimečně i svět, 1 - 30 dnů, úhrada registračního poplatku
  • Výjezd s akademikem – mimo Evropu, min. 5 studentů, většinou na 1 měsíc s úhradou letenky a pobytových nákladů

 Ph.D. studenti:

  • Krátkodobá stáž - aktivní účast na konferenci/vědeckém sympoziu, úhrada registračního poplatku
  • Dlouhodobá stáž - min 1 měsíc, primárně mimo Evropu, stipendium na pobytové náklady a cestu

Speciální výběrové řízení na Letní školu na Louisiana State University: LSU letní škola a podpora výjezdů s Člověkem v tísni: Člověk v tísni

 

ERASMUS+ kreditová mobilita

 

Přihlásit se můžete v termínu 13. 12. 2021 – 26. 01. 2022

Písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu 14. – 25. 2. 2022

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 7. 3. 2022

 

Přípravný jazykový kurz AJ se bude konat v týdnu od 7. do 11. 2. 2022. Kurz bude otevřen dle zájmu studentů a pouze v případě, že epidemiologická opatření umožní osobní přítomnost studentů. Bližší informace na erasmus-outgoing@mendelu.cz

Bližší informace k jednotlivým druhům výjezdů můžete též získat na erasmus-outgoing@mendelu.cz pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ a na bilateral-outgoing@mendelu.cz pro výjezdy v rámci bilaterálních dohod.

 

Pro aktuální informace můžete též sledovat náš nový IG účet vyjed_s_omvi_mendelu.