Výběrové řízení Erasmus+, Bilaterální dohody

27. 4. 2021 -

Studijní pobyty, praktické stáže, letní školy, výjezdy s akademikem.

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+ a v rámci Bilaterálních dohod.

 

Nyní je možné se hlásit na následující výjezdy

Program ERASMUS+

  • Studijní pobyty na letní semestr 2022, Evropa, délka 1 semestr, min. 2 měsíce, stipendium na pobytové náklady 
  • Praktické stáže - stáže realizované do konce r. 2021, Evropa, délka 2 – 12 měsíců, stipendium na pobytové náklady
  • Absolventské stáže – Evropa, přihlášku je nutné podat ještě v době studia, možnost vyjet je do 12 měsíců od ukončení studia, délka 2 – 12 měsíců, stipendium na pobytové náklady po dobu prvních 2 měsíců 
  • Krátkodobé stáže doktorských studentů – Evropa, 5 – 30 dní, stipendium na pobytové náklady
  • Erasmus+ kreditová mobilita – mimo Evropu do vybraných institucí, studijní pobyty min. 3 měsíce a stáže min. 2 měsíce

 

BILATERÁLNÍ DOHODY

Bc. a Mgr. studenti:

 

Ph.D. studenti:

  • Krátkodobá stáž - aktivní účast na konferenci/vědeckém sympoziu, pokryt registrační poplatek
  • Dlouhodobá stáž – min 1 měsíc, primárně mimo Evropu, stipendium na pobytové náklady a cestu

 

Přihlásit se můžete v termínu 3. – 21. 5. 2021

Písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu 31. 5. – 4. 6. 2021

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 14. 6. 2021

 

Přípravný jazykový kurz z AJ se bude konat v týdnu od 24. do 28. 5. 2021. Kurz bude otevřen dle zájmu studentů a pouze v případě, že epidemiologická opatření umožní osobní přítomnost studentů.

Bližší informace na erasmus-outgoing@mendelu.cz