Výběrové řízení Erasmus+, bilaterální dohody a Erasmus+ kreditová mobilita

1. 12. 2020 -

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení 2021 na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+, bilaterální dohody a Erasmus+ kreditová mobilita.

 

Přihlásit se můžete v termínu 14. 12. 2020 – 27. 1. 2021.

Písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu 15. – 26. 2. 2021

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 8. 3. 2021

 

Přípravný jazykový kurz z AJ se bude konat v týdnu od 8. do 12. 2. 2021. Kurz bude otevřen dle zájmu studentů a pouze v případě, že epidemiologická opatření umožní osobní přítomnost studentů. Bližší informace na erasmus-outgoing@mendelu.cz

 

Více informací pro výjezdy v rámci programu Erasmus+:

studijní pobyty: Erasmus+ studijní pobyty

stáže: Erasmus+ stáže

Více informací pro výjezdy v rámci bilaterálních dohod: Bilaterální dohody

Více informací pro výjezdy v rámci Erasmus+ kreditová mobilita: studijní pobyt a stáž: Erasmus+ kreditová mobilita