Výběrové řízení Erasmus+, bilaterální dohody a kreditová mobilita

29. 7. 2020 -

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení 2020 na studijní pobyty praktické stáže v rámci programu Erasmus+, bilaterální dohody a Erasmus+ kreditová mobilita.

Přihlásit se můžete v termínu 17. 8. – 18. 9. 2020

Písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu 28. 9. – 8. 10. 2020.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 12. 10. 2020.

 

Přípravný jazykový z AJ se bude konat v týdnu od 21. do 25.9. 2020. Kurz bude otevřen dle zájmu. Bližší informace na erasmus-outgoing@mendelu.cz

 

Více informací pro výjezdy v rámci programu Erasmus+:

studijní pobyty: https://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus 

stáže: https://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus

 

Více informací pro výjezdy v rámci bilaterálních dohod

https://www.omvi.mendelu.cz/hlavni-stranka/studenti-mendelu/32073-bilateralky-new

 

Více informací pro výjezdy v rámci Erasmus+ kreditová mobilita

studijní pobyt a stáž: https://www.omvi.mendelu.cz/hlavni-stranka/studenti-mendelu/31834-