Nabídka praktické stáže v Bruselu

17. 6. 2020 -

 Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o. nabízí možnost účastnit se stáže na Zastoupení Kanceláře v Bruselu.

Studenti se budou moci během stáže detailně seznámit s činností institucí Evropské unie a mezinárodních sítí, získat zkušenosti účastí na konferencích a seminářích, potkají významné osobnosti působící v Bruselu a v neposlední řadě se mohou účastnit přípravy akcí a prezentací, včetně těch propagujících náš kraj.

Přihlášky mohou studenti zasílat na emailovou adresu novackova.vendula@kjmk.eu, konečný termín pro podávání přihlášek je 22. června 2020.

Zajímá mě to!