Mimořádné výběrové řízení na praktické stáže studentů a absolventské stáže Erasmus+

4. 6. 2020 -

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na praktické stáže studentů a absolventské stáže v rámci programu Erasmus+

Minimální délka stáže jsou 2 měsíce, vyjet je možné do 28 zemí Evropy. Organizaci pro uskutečnění stáže si student vybírá sám, popřípadě mu může být nápomocen fakultní referent. Po dohodě se studijním oddělením je možné praktickou stáž uznat jako povinnou praxi. 
Přihlášky se podávají na fakultním zahraničním oddělení do 30. 6. 2020 pro praktické stáže, pro absolventské stáže je lhůta pro podání přihlášky minimálně 14 dní před konáním SZZ.