Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí

4. 6. 2020 -

Dotační program Olomouckého kraje otevřel 2. kolo příjmu žádostí do dotačního programu „Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2020“.

Program umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje získat dotaci na studijní pobyt v zahraničí. Chtěla bych Vás požádat o zveřejnění informací o dotačním programu prostřednictvím komunikačních kanálů univerzity.

 

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu či k úhradě školného.

 

O dotaci lze požádat v rámci 2. kola příjmu žádostí v termínu od 8. 6. do 26. 6. 2020 do 12:00 hodin. Více informací naleznete zde: https://www.olkraj.cz/05-02-studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-na-studium-v-zahranici-v-roce-2020-prijem-zadosti-2-1-17-1-2020-cl-4693.html