3. kolo výběrového řízení na absolventské stáže Erasmus+

16. 4. 2020 -

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na absolventské stáže v rámci programu Erasmus+.

Zájemce o absolventskou stáž musí úspěšně projít výběrovým řízením v posledním roce svého studia a musí mít v UIS-u zaevidovanou absolventskou stáž ještě před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky.

Absolventskou stáž je možné realizovat ve lhůtě 18 měsíců od složení státní zkoušky, absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců (stipendium je poskytováno na 2 měsíce), odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus+ pobytu (studijního i pracovního) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá.

Přihlásit se můžete od 20. 4. 2020 do 15. 5. 2020, přihlášky se podávají na fakultním zahraničním oddělení.

Jazykové přezkoušení bude probíhat distanční formou online v týdnu od 18. 5. 2020, pokud jste toto přezkoušení vykonali v posledních 3 letech, tak je možné nechat si jej uznat.

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

Více informací najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus