Preventivní opatření - KORONAVIRUS

14. 2. 2020 -

Na základě informací Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje vydává rektorka MENDELU tato preventivní opatření v zabránění šíření nového koronaviru (2019 – NCOV):

 

1) Zaměstnanci a studenti MENDELU s cestovatelskou anamnézou:

Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích, a nemáte příznaky choroby, zůstaňte po maximální inkubační dobu, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi a zvláště dbejte na hygienu (více zde ( http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html )).

Zaměstnancům MENDELU bude umožněna práce z domu tzv. home-office, studenti budou omluveni z výuky dle pokynů děkanů fakult.

Pokud jste přicestovali z oblasti nákazy novým koronavirem a projevují se u vás symptomy choroby (horečka, kašel, dušnost), kontaktujte Kliniku infekčních chorob FN Brno (https://www.fnbrno.cz/klinika-infekcnich-chorob/k1460), tel. 532 232 265 (ambulance /2269) a postupujte dle jejich pokynů.

Z preventivních důvodů se nedoporučují mobility do Asie a do oblastí nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace).

2) Hosté a přijíždějící studenti na MENDELU z oblastí nákazy novým koronavirem:

Přijíždějící hosté a studenti z oblastí nákazy novým koronavirem by měli dbát preventivních opatření platných pro zaměstnance a studenty MENDELU.

Za předání informace o nutnosti dodržení karanténní doby je zodpovědná osoba, která je pozvala nebo administruje jejich pobyt.

Zakazuji zvaní hostů z oblastí nákazy novým koronavirem a doporučuji mobility z těchto zemí odložit.

3) Studenti a zaměstnanci v oblastech nákazy novým koronavirem:

Studenti a zaměstnanci MENDELU vyskytujícím se aktuálně na zahraničních pobytech oblastech nákazy novým koronavirem  by měli sledovat  informace, rady a doporučení, jež jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na stránkách Světové zdravotnické organizace (https://www.who.int/health-topics/coronavirus), Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (http://www.szu.cz/tema/prevence/koronavirus-2019-ncov-aktualni-data) a Ministerstva zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html).
Všem studentům i zaměstnancům bude umožněno ukončení mobility z důvodu vyšší moci v případě propuknutí epidemie v místě jejich studijního/pracovního pobytu. V uznatelných případech lze uplatnit cestovní pojištění MENDELU (http://www.omvi.mendelu.cz/pojisteni/28685-zamestnanci) na náhradu případných škod (nevztahuje se na cesty realizované s vědomím rizika).

 

Další informace:

Ministerstvo zahraničí ČR cestou České lékařské komory World Health Organization