Mezinárodní kreditová mobilita

(Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi)

Erasmus+ KA107 

 

Mezinárodní kreditovou mobilitou jsou označovány projekty mobilit jednotlivců (studentů a vysokoškolských zaměstnanců), které jsou realizovány mezi vysokoškolskými institucemi v členské zemi EU a institucemi, jejichž sídlo není na území členského státu EU, tzv. „partnerské země“.

Přehled partnerských zemí a další informace o výzvě 2020 najdete ZDE.

Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s programovými zeměmi jsou projekty schvalovány vždy na období maximálně 36 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy (obvykle v termínu do 5. 2.) a jsou hodnoceny kvalitativně.

 


 

Typy mobilit 

 

  1. Mobility studentů
    • na studijní pobyty (SMS) - 3 až 12 měsíců
    • na stáže (SMP) - 2 až 12 měsíců
  2. Mobility zaměstnanců – 5 dnů až 2 měsíce
    • na výukové pobyty (STA)
    • na školení (STT)