Nominace na zahraniční univerzitu

 

  • seznam nominovaných studentů včetně jejich základních osobních údajů zasílá po vyhlášení výsledů VŘ na zahraniční univerzity referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI, od kterého student na e-mail obdrží potvrzení o odeslání nominace
  • zasílání nominací na zahraniční univerzity probíhá dle harmonogramu
  • po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu (obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity)
  • nominace studenta na zahraniční univerzitu je závazná; v případě, že student ze závažných důvodů pobyt ruší, musí postupovat dle postupu uvedeného zde 

Zpět na obsah