Nominace na zahraniční univerzitu

 

Seznam nominovaných studentů zasílá po vyhlášení výsledů na zahraniční univerzity referent OMVI, od kterého student na e-mail obdrží potvrzení o odeslání nominace.

Po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu (obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity).

Nominace studenta na zahraniční univerzitu je závazná. V případě, že student ze závažných důvodů pobyt ruší, musí informovat zahraniční oddělení fakulty, OMVI a zaslat omluvný e-mail na zahraniční univerzitu.

Zpět