Typy pobytů

 

Existuji dva typy studijních pobytů v rámci bilaterálních mobilit, a to:

  • na základě bilaterální dohody mezi MENDELU a partnerskou univerzitou
  • jako tzv. "freemover"

Zpět


Výjezd na základě dohody mezi MENDELU a partnerskou univerzitou

 

Student vyjíždějící přes bilaterální dohodu je osvobozen od placení školného na zahraniční partnerské univerzitě. Student také obdrží od MENDELU finanční podporu.

šipka Seznam bilaterálních dohod MENDELU s partnerskými univerzitami

Zpět


Freemover

 

Vyjíždí-li student do zahraniční se statusem "freemover", není nutné, aby byla mezi vysílající a přijímající univerzitou podepsána bilaterální smlouva. Student si výjezd do zahraničí může dojednat individuálně, ovšem v tomto případě Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (dále OMVI) neposkytuje studentovi organizační ani administrativní podporu a jde v podstatě o jeho soukromou aktivitu. Pro výjezd do zahraničí si musí "freemover" student zajistit souhlas jak přijímající, tak vysílající univerzity.

Zpět