PO NÁVRATU ZE STUDIJNÍHO POBYTU

 

Student po návratu ze studijního pobytu je povinen předložit na Oddělení mezinárodnách vztahů a internacionalizace MENDELU:

  • potvrzení partnerské univerzity o studiu s daty začátku a konce studia v zahraničí - nejméně 3 měsíce
  • doklad o studijních výsledcích - odstudované předměty a vykonané zkoušky, tzv. transcript of records (měl by odpovídat learning agreementu, případně změnám v learning agreementu)
  • a dále vyplnit závěrečnou zprávu o studijním pobytu v UIS

 

V případě, že student neabsolvoval studium, nevykonal uvedený počet zkoušek, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve finanční dohodě, může MENDELU požadovat vrácení části nebo celého stipendia.

Back