Administrace pobytu

 

Podrobnější informace k celkové administraci získají studenti na informační schůzce (prezentace ze schůzky z roku 2018 je k dispozici zde). O termínu schůzky budou vyjíždějící studenti informováni hromadným e-mailem.

Zpět


Před odjezdem

 

Zahraniční univerzita může po studentovi požadovat:

 • Letter of Award
 • Nomination Confirmation

Oba dokumenty vydává OMVI. 

 

Pro přijetí do studia musí student splnit veškeré požadavky zahraniční univerzity.

 

Finanční dohoda

Pokud je student přijat zahraniční univerzitou, podepisuje před odjezdem finanční dohodu (dále FD) na OMVI, na základě které obdrží stipendium. Student je povinen si 2-3 týdny před odjezdem domluvit schůzku na podpis FD a dodat následující dokumenty:

 • akceptační dopis přijímací instituce s uvedenými daty začátku a konce studia na zahraniční univerzitě
 • trojstranně potvrzený Learning Agreement (dále LA; formulář ke stažení zde)
  • student musí náplň studia v zahraničí konzultovat se svojí fakultou, aby mu studium v zahraničí bylo plně uznáno
  • Provozně ekonomická fakulta vyžaduje vlastní formulář Learning Agreement (ke stažení zde)
 • doklad o úhradě pojištění požadovaném MENDELU na dobu pobytu (vč. cesty; pro úhradu pojištění na pokladně MENDELU je třeba do UIS zadat návrh na vyslání - viz níže)
  • jde o potvrzení, že student má uzavřené pojištění léčebných výloh na dobu pobytu mimo ČR v souladu se Směrnicí č. 4/2006 o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční cesty pod rámcovou smlouvou univerzity (veškeré informace najdete zde)

 

Dále je před podpisem finanční dohody nutné:

 • zkontrolovat/zadat číslo bankovního účtu v českých korunách v/do UIS
 • zadat si návrh na vyslání do UIS (eAgenda -> Zahraniční cesty; návod pro vyplnění návrhu je k dispozici zde)
  • vytištěný a potvrzený návrh je třeba k úhradě pojištění na pokladně MENDELU (platit lze pouze hotově!)
 • zkontrolovat zadání výjezdu do UIS
  • zahraniční studijní pobyt zadává do UIS studijní/zahraniční oddělení příslušné fakulty na základě akceptačního dopisu

         Learning Agreement

         Learning Agreement pro PEF

         Návod na zadání návrhu na vyslání do UIS

         Finanční dohoda

Zpět


Během pobytu

 

Změna Learning Agreementu

V případě, že student po příjezdu na partnerskou univerzitu zjistí, že předměty schválené domácí fakultou na LA nelze odstudovat, je nezbytné bezodkladně kontaktovat zahraniční oddělení příslušné fakulty na MENDELU a zaslat návrh změny LA s nově zapsanými předměty (formulář je ke stažení zde).

šipka Změny Learning Agreementu

Zpět


Po návratu

 

Student je po návratu ze studijního pobytu povinen:

 • odevzdat na OMVI potvrzení partnerské univerzity o délce studia (Confirmation of study period) s přesnými daty začátku a konce studia v zahraničí
 • odevzdat na OMVI doklad o studijních výsledcích (Transcript of records) - odstudované předměty a vykonané zkoušky - měl by odpovídat LA, případně změnám v LA
 • vyplnit závěrečnou zprávu o studijním pobytu v UIS (Portál studenta - Moje zahraniční studium)

 

V případě, že student neabsolvoval studium, nevykonal uvedený počet zkoušek, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené v FD, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

 

Confirmation of study period

Transcript of records

Zpět