Kam mohu vyjet?

 

MENDELU má uzavřeno mnoho dohod o meziuniverzitní spolupráci s partnerskými univerzitami (kompletní seznam je k dispozici zde). V oblasti aktivní výměny studentů pravidelně spolupracuje s následujícími univerzitami, které jsou v rámci bilaterálních mobilit upřednostňovány:

 

Výjezd v rámci dalších smluv je možný (kompletní seznam je k dispozici zde), ale po stránce organizace může být jeho domluva náročnější - dohody často neurčují konkrétní podmínky, a proto je každé vyslání předmětem individuálního jednání.

Užitečné informace o univerzitách lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných pobytů v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace - Zprávy ze zahraničních pobytů).

Zejména pro české studenty studující v Americe byla skupinou dobrovolníků vytvořena brožura přibližující život na amerických univerzitách.

šipka Seznam bilaterálních dohod MENDELU s partnerskými univerzitami

Zpět


Freemover

 

Vyjíždí-li student do zahraniční se statusem "freemover", není nutné, aby byla mezi vysílající a přijímající univerzitou podepsána bilaterální smlouva. Student si výjezd do zahraničí může dojednat individuálně, ovšem v tomto případě OMVI neposkytuje studentovi organizační ani administrativní podporu a jde v podstatě o jeho soukromou aktivitu. Pro výjezd do zahraničí si musí "freemover" student zajistit souhlas jak přijímající, tak vysílající univerzity.

Zpět