Bilaterální mobility - studijní pobyty

 

Finanční podmínky Aktuální výzva

 

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí.