Kam mohu vyjet    Přihlášení a podmínky   Po návratu 

 

Praktická stáž   Kontakt

 

STUDIJNÍ POBYTY

 Existuji dva typy studijních pobytů v rámci bilaterálních smluv mimo EU, a to:

a) na základě bilaterální dohody mezi MENDELU a partnerskou institucí v zahraničí

Student vyjíždějící přes bilaterální dohodu je osvobozen od placení školného na zahraniční partnerské univerzitě. Seznam všech aktuálně uzavřených dohod naleznete zde:

Seznam univerzit, kde jsou aktuálně uzavřené dohody.

 b) jako tzv. "freemover"

Vyjíždí-li student do zahraniční se statusem "freemover", není nutné, aby byla mezi vysílající a přijímající univerzitou podepsána bilaterální smlouva. Student si výjezd do zahraničí může dojednat individuálně, ovšem v tomto případě Zahraniční oddělení neposkytuje studentovi organizační ani administrativní podporu a jde v podstatě o jeho soukromou aktivitu. Pro výjezd do zahraničí si musí freemover student zajistit souhlas jak přijímající, tak vysílající univerzity.

 

KONTAKT

Program na Mendelově univerzitě v Brně zajišťuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace.
Bc. Romana Vajdíková
E-mail: xvajdiko@mendelu.cz 

 

Back