CEEPUS III

 

CEEPUS je výměnný univerzitní program podporující spolupráci mezi univerzitami zejména ve středoevropského regionu a to v rámci jednotlivých sítí univerzit. Spolupráce v rámci tohoto programu přispívá k evropské integraci. Mezinárodní dohoda CEEPUS II program aktualizovala a prodloužila do roku 2009. K dalšímu prodloužení došlo na základě dohody CEEPUS III, která vstoupila v platnost 1.5.2011. Studentský a učitelský pobyt je financován přes program CEEPUS, kdy student či učitel obdrží grant od hostitelské univerzity dle výše stanovené Národni agenturou země hostitelské univerzity. Blíže k výši grantu www.ceepus.info (pro otevření informací týkajících se cílové země klilněte na vlaječku nebo název dané země).

MENDELU proplácí svým studentům a učitelům cestu do místa a z místa mobility, dle pravidel stanovených českou Národní kanceláří. Vyjíždějící osoba po návratu z pobytu dokládá originály cestovních dokladů a potvrzení o absolvování pobytu nebo stáže v rámci CEEPUS programu příslušnému pracovníkovi OMVI.

CEEPUS umožňuje studentskou a učitelskou mobilitu v těchto zemích: 

Albanie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Kosovo.

 

Podmínky účasti v programu:

  • Program je určen pro studenty řádného prezenčního studia od ukončeného 2.semestru, dále pro postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol (podmínka plného úvazku). 
  • Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover), přednost však mají mobility v rámci sítí.
  • Státní občanství členské země CEEPUS či Equal Status (nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství).
  • Stipendium nemůže být poskytnuto na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, stipendium však lze udělit i za účelem praktického výcviku.

Délka pobytu:

    • Long term students - 3 až 4 měsíce (dle požadavků zahraniční univerzity)
    • Short term students - 1 až 2 měsíce

 

Termíny k podání přihlášky:

do 15. června přihlášky na zimní semestr

do 31. října přihlášky na letní semestr, do 30. listopadu přihlášky jako FREEMOVERS

Formulář přihlášky: na tento program se přihlašuje elektronicky po zaregistrování na www.ceepus.info 

Více informací pod odkazem na www.dzs.cz nebo www.ceepus.info

Kontakty

Administrativní část programu CEEPUS na Mendelově univerzitě v Brně zajišťuje Zahraniční oddělení rektorátu. 

Ing. Bohdana Čechová

bohdana.cechova@mendelu.cz

Up

Back