CEEPUS III

 

je výměnný univerzitní program podporující spolupráci mezi univerzitami zejména ve středoevropského regionu a to v rámci jednotlivých sítí univerzit. Spolupráce v rámci tohoto programu přispívá k evropské integraci. Mezinárodní dohoda CEEPUS II program aktualizovala a prodloužila do roku 2009. K dalšímu prodloužení došlo na základě dohody CEEPUS III, která vstoupila v platnost 1.5.2011. Studentský a učitelský pobyt je financován přes program Ceepus, kdy student či učitel obdrží grant od hostitelské univerzity dle výše stanovené Národni agenturou země hostitelské univerzity. Blíže k výši grantu www.ceepus.info (nutno otevřít informace týkající se cílové země). MENDELU proplácí svým studentům a učitelům cestu tam a zpět, dle pravidel stanovených naši Národní agenturou. Student před odjezdem do zahraničí musi kontaktovat zahraniční oddělení rektorátu k podpisu dohody, která zajistí proplacení cesty.

Ceepus umožňuje studentskou a učitelskou mobilitu v těchto zemích: 

Albanie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Pristina/Kosovo

 

Podmínky účasti na programu:

  • Program je určen pro studenty od ukončeného 2.semestru, dále pro postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol,
  • do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover), přednost však mají stáže v rámci sítí,
  • státní občanství členské země CEEPUS (nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství),
  • stipendium nemůže být poskytnuto na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, lze stipendium uložit i za účelem praktického výcviku,
  • není věkově omezeno.

Délka pobytu:

    • Long term students - 3 až 4 měsíce (dle požadavků zahraniční univerzity)
    • Short term students - 1 až 2 měsíce

 

Termíny k podání přihlášky:

do 15. června přihlášky na zimní semestr

do 31. října přihlášky na letní semestrdo 30. listopadu přihlášky jako FREEMOVERS

Formulář přihlášky: tento program se přihlašuje elektronicky po zaregistrování na www.ceepus.info 

Více informací: - pod odkazem na www.dzs.cz nebo www.ceepus.info

Kontakty

Program CEEPUS na Mendelově univerzitě v Brně zajišťuje Zahraniční oddělení rektorátu. 

Bc. Romana Vajdíková

xvajdiko@mendelu.cz

Up

Back