Erasmus+

 

ECHEErasmus Policy Statement

 

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci a vedoucí mládeže. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

  • KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA103 programové země,  KA107 partnerské země)
  • KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  • KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Studijní pobyty

 

Výběrové řízeníFinanční podmínkyAdministrace

 

Aktuality na webových stránkách - Studijní pobyty Erasmus+

DatumAkce
28.02.2018 zveřejnění vzorových jazykových testů z výběrových řízení na Erasmus+ na akademickéh roky 2016/17 a 2017/18
16.01.2018 aktualizace seznamu partnerských univerzit; více zde
02.01.2019 Vyhlášení 1. kola výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2019/2020