Víza, pojištění, ubytování

Studenti a čerství absolventi uskutečňující zahraniční praktické stáže v rámci programu Erasmus+, kteří jsou občany zemí EU/EHP do programu zapojených, nemají povinnost žádat o víza. Určitou výjimku v tomto směru mohou za jistých okolností představovat kandidátské země Turecko a Makedonie. Aktuální informace týkající se vízové povinnosti získáte na zastupitelských úřadech dané země v Praze.
Jste-li občanem státu mimo EU/EHP, můžete mít povinnost žádat o vízum i do ostatních zemí. Přesné informace získáte na příslušných zastupitelských úřadech.

Pojištění: student je v souladu se Směrnicí č. 4/2006 o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty povinen před odjezdem uhradit pojistné na dobu pobytu v zahraničí pod rámcovou smlouvou univerzity. Veškeré informace najdete zde.

Absolventi mají navíc zákonnou povinnost platit si veřejné zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu. Na celou dobu však musí mít absolvent sjednáno cestovní zdravotní pojištění. Doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, absolventům lze doporučit dobrovolné připojištění.

 Ubytování si zajišťuje každý student či absolvent sám.

Cenným zdrojem praktických informací o ubytování je Databáze zpráv ze zahraničních pobytů studentů a absolventů  MENDELU, Databáze NAEPErasmate.