Nesplnění podmínek zahraniční praktické stáže

 

Pokud student či čerstvý absolvent nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši.

Pokud student nebo čerstvý absolvent nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplní povinný on-line jazykový test před zahájením a po ukončení mobility a/nebo nevyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), je povinen vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši.