Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programové země jsou členské státy EU - 28, členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecko a Makedonie.

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je výměnný univerzitní program podporující spolupráci mezi univerzitami zejména ve středoevropského regionu a to v rámci jednotlivých sítí univerzit.

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU.