Státní svátky (nepracovní dny)

DatumČeský názevAnglický název

1. leden

Den obnovy samostatného českého státu

Day of the Independent Czech state

8. květen

Den vítezství

Liberation Day

5. červenec

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Saints Cyril and Methodius Day

6. červenec

Den upálení mistra Jana Husa

Jan Hus Day

28. září

Den české státnosti

St. Wenceslas Day (Czech Statehood Day)

28. říjen

Den vzniku samostatného československého státu

Independent Czechoslovak State Day

17. listopad

Den boje za svobodu a demokracii

Struggle for freedom and democracy