CEEPUS III

 

Je výměnný univerzitní program podporující spolupráci mezi univerzitami zejména ve středoevropského regionu a to v rámci jednotlivých sítí univerzit. Spolupráce v rámci tohoto programu přispívá k evropské integraci. Mezinárodní dohoda, na jejímž základě se spolupráce realizuje, je CEEPUS III (Agreement concerning the Central European Exchange Programme for University Studies), která vstoupila v platnost od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu CEEPUS II.

Studentský a učitelský pobyt je financován přes program Ceepus, kdy student či učitel obdrží grant od hostitelské univerzity dle výše stanovené Národní agenturou země hostitelské univerzity. Blíže k výši grantu ČR na stránkách www.ceepus.info.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

 

Seznam projektů, ve kterých je MENDELU zapojena:

 

Faculty of Regional Development and International Studies:

CIII-AT-0050-13-1718 Education Without Frontiers

 

Faculty of Business and Economics:

CIII-SK-0044-12-1718 Applied Economics and Management

CIII-SI-0215-11-1718 International CEEPUS Network of Administration, Economics and Organizational Sciences

 

Faculty of AgriSciences:

CIII-SK-0405-09-1718 Renewable energy sources

CIII-HR-0306-10-1718 For Safe and Healthy Food in Middle-Europe

 

Faculty of Forestry and Wood Technology:

CIII-PL-0062-13-1718 Applied Geoinformatics (CEE-GIS)

CIII-SK-0310-10-1718 Non Traditional Processes in Production Technologies and Integration of the Study and Research in the Eastern and Central Europe Universities

CIII-SI-0111-12-1718 GEOREGNET 

 

Faculty of Horticulture:

CIII-CZ-0311-10-1718 Landscape management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region


Podmínky k účasti na programu:

  • Program je určen pro studenty od ukončeného 2. semestru, dále pro postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol,
  • do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover), přednost však mají stáže v rámci sítí.
  • státní občanství členské země CEEPUS (nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství).
  • stipendium nemůže být poskytnuto na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací; stipendium lze uložit i za účelem praktického výcviku.
  • věkový limit 35 let.

Délka pobytu:

  • Studentům bakalářského a magisterského studia se poskytuje stipendium na pobyt v zahraničí v délce min. 3 měsíce, max. celková doba pobytu je 10 měsíců.
  • Studentům doktorského studia se poskytuje stipendium na pobyt v zahraničí v délce min. 21 dní, max.. celková doba pobytu je 10 měsíců.


Termíny k podání přihlášky: odkaz na www.dzs.cz 

Formulář přihlášky: tento program se přihlašuje elektronicky po zaregistrování na www.ceepus.info 

Přihlašte se zde


Více informací: - pod odkazem na www.dzs.cz nebo www.ceepus.info

Další informace o zahraničních mobilitách naleznete v aktualitách nebo Facebookových stránkách OMVI

 

Harmonogram akademickéh roku 2017/2018

Harmonogram of academic year 2017/18

 

Kontakty

Program CEEPUS na Mendelově univerzitě v Brně zajišťuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace. 

Bc. Romana Vajdíková
E-mail: xvajdiko@mendelu.cz

 

up

back